Alguns noms d’interés

EQUIP DIRECTIU
COORDINACIONS DE NIVELL
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Directora: Antònia Vicens 1r d’ESO: Carolina Ferrer Conserge: Carme Blanes
Cap d’estudis: Albert Julibert 2n d’ESO: Marita Suñé Conserge: Jordi Coma
Secretària: Neus Badia 3r d’ESO: Anna Jordan Administrativa: Laura Serrano
Coordinadora pedagògica: Pepa Castillo 4t d’ESO: Eulàlia Duran Administrativa: Rosa Carrasco
Batxillerat: Jorge Martínez