Acivitats educatives programades per al curs 2016-2017 subvencionades per l’Ajuntament de Cornellà

Com cada any, l’Ajuntament de Cornellà col.labora en el nostre projecte d’activitats educatives.

Algunes de les activitats que tenim previstes realitzar són les següents: