Escola-Salut

Des del curs 2005-06 participem en el programa Escola i salut, gràcies al qual una infermera de l’ambulatori de Can Moritz atén els alumnes que li plantegen preguntes, inquietuds, dubtes o necessitats, relatives a la sexualitat, els trastorns alimentaris i els productes contraris a la salut (alcohol, tabac, i altres drogues). L’atenció es fa amb discreció, i, quan la infermera ho considera convenient, reorienta l’alumne als serveis sanitaris.