Beques i ajuts

Beques i ajuts

L’administració estableix una sèrie d’ajuts a l’estudi per als alumnes tant d’ESO com de Batxillerat que acompleixen algunes condicions econòmiques i/o acadèmiques. Les principals són les següents:

Trobareu més informació sobre aquest i d’altres ajuts a la pàgina web del Departament d’Ensenyament sobre beques.

Beques i ajuts destinats a tot tipus d’alumnat

  • Ajuts per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

El Ministeri d’Educació convoca cada any ajuts i subsidis destinats a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per a cada curs corresponent. Aquests ajuts ves destinen tant a alumnes amb alta capacitat intel·lectual com a alumnes amb alguna necessitat específica associada a alguna discapacitat intel·lectual.

Trobareu més informació sobre aquest i d’altres ajuts a la pàgina web del Departament d’Ensenyament sobre beques.

Beques i ajuts destinats a l’alumnat de Batxillerat

  • Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de mobilitat.

Aquests ajuts van destinats als estudiants de batxillerat, formació professional de grau mitjà i de grau superior, programes de qualificació professional inicial, curs de preparació per a les proves d’accés a la formació professional (impartit per centres públics), ensenyaments artístics professionals i superiors, ensenyaments esportius, estudis d’idiomes en EOI i estudis religiosos i militars superiors.

S’ha de presentar una sol·licitud al centre escolar on l’alumnat es troba matriculat durant el curs escolar objecte d’ajut, dintre del termini legalment establert i adjuntant la documentació que s’especifica a la convocatòria corresponent. La convocatòria d’aquest ajuts és anual, i per tal d’accedir als ajuts s’han d’acomplir uns determinats requisits econòmics i acadèmics per part de la unitat familiar a la qual pertany l’alumnat sol·licitant.

La tramitació d’aquest ajuts s’ha de realitzar de forma telemàtica a la pàgina web.

Text de la convocatòria