Presentació

L’Institut Francesc Macià va obrir les portes el 1966. Llavors era una extensió de l’Institut Jaume Balmes de Barcelona, però amb el temps va anar agafant personalitat pròpia. Els noms van canviar d’acord amb les circumstàncies de cada moment (Instituto Nacional, Instituto Mixto, INB…), fins que a primers dels anys vuitanta, després d’un democràtic procés de canvi de nom, la majoria de la comunitat educativa va triar el nom actual, el de l’insigne patrici Francesc Macià, president de la República Catalana.

En més de quaranta anys s’han format dins de les aules milers de ciutadans de Cornellà i del Baix Llobregat, i alguns han esdevingut personatges notoris, en tots els àmbits, i són el capital humà que ens honora: professionals, artistes, esportistes d’alt nivell, polítics, i càrrecs públics com regidors, alcaldes, diputats, ministres, i, fins i tot, President de la Generalitat.

La tradició i l’estil del centre és formar els alumnes amb exigència i respecte, oferint-los els millors recursos al nostre abast per a la seva preparació, tant acadèmica com humana. Centre pluridisciplinari, l’estudi de les ciències i les lletres en regeix el funcionament, malgrat els canvis socials i els diversos plans d’estudi.

Això es tradueix en els premis que els alumnes i professors han anat acumulant; només en els últims anys hem merescut el Premi Ciutat de Cornellà d’Humanitats, diversos premis CIRIT, menció a les PAU, a la Mostra de Treballs de Recerca de l’Ajuntament, de redacció “El gust per la lectura” o de Cobega, Cangur de matemàtiques, participació en la First Lego League internacional, d’anglès i francès, programa Joves i Ciència, Enginycat, i un llarg etcètera.

L’Institut resumeix els anys passats amb la voluntat d’oferir un servei i la satisfacció de superar amb escreix els objectius fixats. Tenim l’anhel d’afrontar el futur amb la mateixa energia, o més encara, com a centre públic que satisfà les necessitats de la ciutat de Cornellà, superant les diferències inicials de nivell social o d’origen.

Pretenem que l’Institut sigui un lloc on els alumnes que es volen formar puguin satisfer el seu desig, i que tinguin sentit paraules com respecte, responsabilitat, exigència, educació o convivència.