Normativa Bàsica de la Biblioteca de l’EHTB

Sobre l’ús dels espais de la Biblioteca

 • Cal signar el llibre de visites només entrar a la biblioteca.
 • Cal mantenir una actitud correcte i cívica, evitar qualsevol activitat que pertorbi la lectura, la consulta o l’estudi i respectar el mobiliari.
  • Mantenir el silenci.
  • No es poden utilitzar els mòbils.
  • No es pot menjar ni beure.
  • Abans de sortir de la biblioteca NO apagar l’ordinador i col·locar bé la cadira.
  • S’ha de tenir cura amb les vostres pertinences per evitar robatoris.

Sobre l’ús del material i equipaments

 • Per fer ús dels serveis de la Biblioteca cal presentar el carnet d’estudiant.
 • Utilitzar amb cura els fons bibliogràfics i els recursos d’informació. Són patrimoni de tots.
 • Complir la normativa i els terminis de préstec, per tal de respectar els drets dels altres usuaris. En cas contrari s’hauran d’acceptar les sancions que es puguin aplicar en cada cas.
 • Els ordinadors es faran servir únicament amb finalitat acadèmica. Queda per tant restringit l’accés a xats, jocs i pàgines sense cap valor acadèmic.
 • El temps d’utilització dels ordinadors està limitat a una hora.  Passada aquesta hora, si no hi ha alumnes esperant, es podrà continuar fent servir l’ordinador en trams prorrogables d’una hora.
 • Si es detecta un mal funcionament d’algun pc, s’avisarà el/la responsable de la biblioteca.
 • Un cop enllestida la consulta dels documents, no s’han de recol·locar als prestatges, sinó que s’han de deixar als prestatges destinats a aquest ús.
 • El préstec es sol·licitarà únicament al bibliotecari/a. Per retornar i/o prorrogar un préstec cal adreçar-se al/la responsable de la biblioteca.
 • Els llibres marcats amb un gomet vermell estan exclosos de préstec.

Sobre el personal de la Biblioteca

 • Cal ser respectuós amb el personal de la Biblioteca i seguir les seves indicacions en l’ús de les instal·lacions, els equipaments i els serveis.
 • El bibliotecari/a i el professorat seran els encarregats de controlar que aquesta normativa es porti a terme.
 • L’ incompliment d’aquesta normativa pot comportar una expulsió i/o restricció d’ús de la Biblioteca.

 

Aprovada el 21 d’e gener de 2020