Equip Humà

EQUIP DIRECTIU

  Directora:   Gemma Coll
  Cap d’estudis:      José Calaza
  Secretària:       Sílvia Valls
  Coordinadora Pedagògica:  Gemma Guàrdia

 

Coordinacions de nivell

Coordinacions tècniques

1r i  2n ESO: Rafael Navarro Aprenentatge i servei Sónia Martínez
3r i 4t ESO: Alicia Paco Biblioteca i LIC  Victòria Hernández
Batxillerat: Josep Presas   Esport i escola  Roger Ribas

Coordinacions d’àmbit

Informàtica  Raúl Laguna
 Artístic Paqui Utrilla Aula d’acollida Àngels Freixas
Científic-tecnològic Sílvia Fernández  Manteniment  Lluís Nicolau
Convivència  Angels Freixas Riscos laborals Teresa Leyva
Innovació i recursos Raúl Laguna

Lingüístic

 Juana Medina

Claustre del professorat

Composat pel conjunt de professors de les diverses especialitats agrupats en els següents departament didàctics:

Castellà i clàssiques LLengües estrangeres (anglès i francès)
Català Matemàtiques
Ciències experimentals Música
Ciències Socials Psicopedagogia i orientació
Educació física Tecnologies
Filosofia Visual i plàstica

 

TIS (integradora social): Susanna Bonshoms

Vetlladora: Núria García 

PAS

Personal d’administració i serveis:

Secretaria: Carme Remolins i Oscar Moreno

Conserges: Maria José Carrera i José Manuel