Equip Humà

Equip directiu
Cap d’estudis José M. Calaza
Coordinació pedagògica Helena Soriano
Direcció Gemma Coll
Secretaria Sílvia Valls
PAS
Administració Óscar Moreno. Laura Rodríguez.
Consergeria. María José Carrera. Enric Muntanyola.
Educadora d’educació especial. Núria García
Educadora social. Eva Sánchez
Técnica integració social. Susanna Bonshoms
Coordinacions i comissions
Activitats complementàries. Manteniment de centre. Lluís Nicolau.
Absentisme
Atenció a la diversitat.
Aula d’acollida.
Batxillerat. Glòria Carmona.
Coeducació. Laia Sánchez.
Convivència. Susanna Bonshoms, Pilar Cabezuelo, Jose Calaza, Àngels Freixas, Glòria Ramos i Eva Sánchez. 
Cultura.
LIC. Gemma Guàrdia.
Innovació Educativa.
Medi Ambient.

COORDINACIONS

1r i  2n ESO Carmen Machí
3r i 4t ESO Roberto Pino
Batxillerat Glòria Carmona
Convivència Àngels Freixas
Aula d’Acollida Àngels Freixas
Pla Català de l’Esport i Esport Extraescolar
Projecte Hort
Projecte d’Innovació Educativa ARTiMAC Glòria Pandis i Glòria Carmona
Projecte PATI Departament d’Orientació
Comissió TIC-TAC Carles Espinosa, Victòria Hernández, Roger Ribas, Jesús Gómez i Lourdes Baena
LIC Gemma Guàrdia
Coeducació Laia Sánchez
Activitats Complementàries i Manteniment de centre Lluís Nicolau
Administració Óscar Moreno. Laura Rodríguez.
Consergeria. María José Carrera. Enric Muntanyola.
Educadora d’educació especial Núria García
Educadora social Eva Sánchez
Técnica integració social Susanna Bonshoms