Idiomes

PRESENTACIÓ

El  departament de Llengües Estrangeres l’integren el Seminari d’Anglès i el de Francès. L’equip de professors del departament de Llengües Estrangeres considera fonamental treballar la competència comunicativa lingüística del nostre alumnat.

El centre ofereix Anglès com a primera llengua estrangera . També ofereix  Francès com a segona llengua estrangera, com a optativa als cursos de l’ESO.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

3 h. Setmanals d’anglès a cada curs de l’ESO, a 2n i 4t ESO s’oferten 4 h setmanals.

Optatives que el departament ofereix aquest curs :

  • Lectura en anglès (grup reduït) (1ESO)
  • Francès  com a segona llengua estrangera (2ESO)
  • Francès com a segona llengua estrangera (3ESO)
  • Francès com a segona llengua estrangera  (4ESO)

BATXILLERAT

S’imparteixen 3 hores setmanals d’anglès a 1r Batxillerat i 3 hores setmanals d’anglès a 2n Batxillerat.

Optatives:

  • Francès com a segona llengua estrangera (1BTX)
  • Francès com a segona llengua estrangera (2BTX)

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Anglès ESO 1r Batxillerat
Francès ESO 2n Batxillerat