Tecnologia

PRESENTACIÓ

El nostre Dept. està format per professors/es per impartir les diverses matèries referents a la tecnologia (Tecnologia, Robòtica, Informàtica) tant a l’ESO com al Batxillerat. A més de les nostres matèries estem implicats en el desenvolupament dels diferents projectes que requereixen un caire tecnològic (Pla de Convivència, Pla de Lectura, Hort, Projectes Mediambientals, Xarxa Kidlink, Revista digital del centre…).

Matèries del Dept. de Tecnologia

Matèries a ESO:

●     Tecnologies (Matèria comuna a 1r, 2n i 3r d’ESO)

●     Tecnologia (Optativa específica a 4t d’ESO)

●     Informàtica (Optativa de 1r ESO i optativa específica a 4t d’ESO)

●     Robòtica (Optativa específica a 2n i 3r d’ESO)

Matèries a Batxillerat:

●     Tecnologia Industrial I i II

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESO, 1r BATX  i 2n BATX