Convivència

Des de la Comissió de Convivència desenvolupem diferents accions per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de tres nivells diferents: valors i actituds, resolució de conflictes i el marc organitzatiu. Així mateix, aquestes accions han d’anar adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits diferents, aula, centre i entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals.

Objectius
 Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat educativa.
 Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.
 Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors compartits.
 Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
 Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.

A més, al MAC es premia a l’alumnat que afavoreix l’assoliment d’aquests objectius amb sortides lúdiques i amb obsequis exclusius.

GRÀCIES A TOTS I A TOTES  per prendre consciència de la CONVIVÈNCIA al MAC!!

SOM MAC, SOM CONVIVÈNCIA!!