Convivència

Des de la Comissió de Convivència desenvolupem diferents accions per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de tres nivells diferents: valors i actituds, resolució de conflictes i el marc organitzatiu. Així mateix, aquestes accions han d’anar adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits diferents, aula, centre i entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals.

Objectius
 Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat educativa.
 Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb elsaltres i amb el món.
 Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors compartits.
 Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
 Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.

PRESENTACIÓ CONVIVÈNCIA 16-17

 😀 SORTIDA CONVIVÈNCIA SKATING 26-01-2018

El passat divendres 26 de gener vam gaudir, amb un grup molt gran d’alumnes de 1r i 2n d’ ESO de la primera sortida de convivència del curs 2017-2018. Més de 100 alumnes vam sortir de l’institut i després d’esmorzar i agafar energia, vam patinar a la pista de gel de l’Skating Club Barcelona. Va ser una gran jornada festiva, en què ens ho vam passar molt bé tots plegats.

Ha tingut el seu reconeixement  tot aquell alumnat que, amb la seva actitud, ajuda a millorar la convivència del centre.

La Comissió de Convivència confia en què a la sortida del juny encara puguem ser-hi més.

GRÀCIES A TOTS I A TOTES  per prendre consciència de la COVIVÈNCIA al MAC!!

SOM MAC, SOM CONVIVÈNCIA!