Oferta d’estudis

ESO

  • Primer cicle (1r i 2n ESO): de 12 a 14 anys (optatives a 1r i 2n ESO)
  • Segon cicle (3r i 4t ESO): de 14 a 16 anys (optatives de modalitat a 3r ESO i itineraris d’optatives a 4t ESO)

BATXILLERAT

Únic centre de Cornellà amb els tres batxillerats:

  • MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
  • MODALITAT CIÈNCIES – TECNOLOGIA
  • MODALITAT BATXILLERAT D’ARTS GRÀFIQUES