Consell escolar

COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR

  Directora Gemma Coll
  Cap d’estudis José Calaza
  Secretària Sílvia Valls
  Coordinadora Pedagògica Gemma Guàrdia
Professor/a 1 Antonia Martínez
Professor/a 2 Lluís Nicolau
Professor/a 3 Juana Medina
Professor/a 4 Teresa Leyva
Professor/a 5 Mari Pau Calleja
Professor/a 6 Jesús Gómez
Alumne/a 1 Yahaira Sinisterra
Alumne/a 2 Àlex Correa
Alumne/a 3 Natalia Dell’Acqua
AMPA AMPA

Departament d’ensenyament.