Qui som?

Hi ha una dita que afirma que l’entronització de la informàtica en la didàctica és un mètode perquè sembli que tot s’ha innovat i que tot segueixi igual en el fons.Si bé és cert que aquesta reflexió pot tenir part de veritat, no és el nostre propòsit de contribuir a validar-la en la posada en marxa de la pàgina web de l’I. MARIA AURÈLIA CAPMANY, tot el contrari, volem allunyar-nos de pretensions que han de ser alienes a la realitat quotidiana d’un centre educatiu com el nostre.

Concebem aquesta pàgina com un vehicle més de comunicació entre tots aquells  que constituïm el nostre centre, i això des de la profunda convicció que la comunicació és essencial, i cada vegada més, en una societat on l’escàs temps lliure dels pares deixa poc espai per educar o participar en el procés educatiu dels seus fills i en requereix un autèntic esforç. Entenem que ha de contribuir a la transparència perquè creiem que aquest és un requisit essencial d’un centre públic, ja que, en tant que públic, esdevé  patrimoni i propietat col.lectiva de la ciutadania. Així mateix, neix amb la vocació de donar compte a la societat de la gestió que es realitza, del que es fa i de com es fa, i això perquè tots els qui treballem en l’ I. MARIA AURÈLIA CAPMANY ens sabem servidors de la societat, ja sigui sota les directrius d’un o d’un altre govern.
El nostre centre és modest, situat al barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat de Barcelona, fruit de la fusió de dos centres, l’ I. Jacint Verdaguer i el centre actual, amb molts anys d’existència. Ha anat creixent amb la tasca de tots els qui hi han anat passant fins a arribar a ser el que avui és: l’únic centre del barri que ofereix tots els batxillerats existents.

Encara que amb tradició pròpia i cert saber acumulat, està obert als nous temps i a les noves solucions, com ha de ser propi d’un centre educatiu, conscient del dinamisme social. En aquest sentit, possibilita el treball d’un grup de teatre i diversos tallers d’estudi, és també un centre que participa en el programa d’Esport a l’Escola i per això les seves pistes esportives estan plenes de vida a la tarda.

També té un Projecte de Convivència que són programes educatius que ens ajuden a marcar aquest caràcter de modernitat capaç d’arrelar en valors establerts des de sempre, fent que el lúdic i el rigor acadèmic, la disciplina i la mediació escolar plantejada pel mateix alumnat en el si de la Comissió de Convivència i dels programes esmentats, siguin senyals d’identitat d’una tasca educativa i pilars de convivència democràtica.

Comptem també amb cursos per formar alumnes voluntaris, cursos de llengua àrab i activitats extraescolars com els  equips esportius de Volei infantil i  i Juvenil femení, Bàsquet Juvenil i Junior;  Futbol Sala  Infantil i Cadet  Masculí, Infantil femení,  Hip Hop, Tennis Taula, Informàtica, Balls de Saló,  Aeròbic,  Taichi, entre d’altres,  oberts a la comunitat educativa i al barri, així  com una Biblioteca oberta al barri.
La condició de Centre TIC (Tecnologies de la informàtica i de la Comunicació), és per a l’ I. Maria Aurèlia Capmany una realitat que no trigarà a implantar-se  més d’un any, en tant que ja està assumida i aprovada pel Claustre i pel Consell Escolar del Centre.
Per acabar, no ens resignem a què diferents generacions de pares, alumnes i professors passin pel centre marcant-lo amb la seva personal empremta, sinó que pretenem que també el nostre Institut sigui capaç de marcar amb la seva  tots aquells que hi passem.
La Direcció del Centre