FAMÍLIES I ALUMNAT

CRITERIS D’AVALUACIÓ I DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS

Els criteris d’avaluació i els criteris de recuperació de matèries pendents es poden trobar a la pàgina de cada departament didàctic. Per a veure els diferents departaments, feu clic al següent enllaç.

 

DOCUMENTS :