Llengua Catalana

PRESENTACIÓ

El professorat del departament de llengua catalana i literatura organitzem i prioritzem l’aprenentatge específic i conscient de la llengua a partir d’un enfocament comunicatiu. Treballem a partir de la lectura d’obres de qualitat, de l’escriptura productiva i de les interaccions orals entre l’alumnat per tal que es desenvolupin de forma competent en l’entorn que els envolta. Tanmateix, com que assumim que la nostra societat és diversa i que eduquem en la diferència, disposem d’aula d’acollida –aula d’aprenentatge actiu de la llengua catalana per a nouvinguts- com a eina per compensar desigualtats socials.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESO Batxillerat Literatura Catalana