CALENDARI RECUPERACIONS ESO 3ª AVALUACIÓ

ESO
Dimarts 1 de juny
16:00 a 17:00h Biologia i Geologia 1r, 3r i 4t d’ESO
17:00 a 18:00h Català 3r i 4t d’ESO
Ciències/tecno i Matemàtiques Passarel.les
Dimecres 2 de juny
16:00 a 17:00h Física i Química 2n, 3r i 4t d’ESO
17:00 a 18:00h Cultura i Valors Ètics 3r d’ESO
Matemàtiques 1r, 2n i 4t d’ESO