PROJECTES “iEduTEC” i “Robòtica i Programació”

El Projecte iEduTEC és un Projecte d’Innovació Educativa en Tecnologies que té com a finalitat promoure la innovació educativa en matèries de l’àmbit tecnològic, així com fomentar l’interès científic i tecnològic de l’alumnat i la utilització de les noves tecnologies.

Aquest projecte, impulsat pel Departament de Tecnologies de l’Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar, també pretén potenciar l’excel·lència acadèmica i competencial en el centre i fomentar la creativitat, la inventiva, la emprenedoria i la posada en pràctica d’idees per part de l’alumnat.

Una de les diverses propostes d’actuació d’aquest projecte, és la creació del Programa “Robòtica i Programació”, un espai de treball per a alumnes (en horari extraescolar) perquè puguin desenvolupar els seus projectes i treballs de recerca (ESO i batxillerat), apropant-los a mètodes propis de la recerca científico-tecnològica i proporcionant-los recursos, equipament, material i assessorament tècnic.

Es pretén, doncs, organitzar tot un seguit d’accions i bones pràctiques per tal d’establir estratègies d’intervenció més eficients que millorin l’èxit educatiu de l’Institut, potenciïn un ensenyament d’excel·lència i ofereixin més oportunitats a l’alumnat.