Projecte TAPSEl nostre nom és TAPS (Tots Amb Projectes Solidaris). Som un grup d’alumnes de l’institut amb sensibilitat cap a temes de cooperació i amb ganes de participar en projectes solidaris que donin sortida a aquestes inquietuds. L’objectiu és facilitar llocs de trobada de gent amb les mateixes inquietuds i engegar projectes solidaris en els que participi tot l’Institut. Volem que en el nostre centre es respiri la solidaritat. Per aquest motiu, ens reunim i proposem iniciatives que envoltin l’institut d’aquest aire solidari. El grup ha anat creixent a causa de la difusió per les aules i actualment consta de d’uns 20 alumnes i 2 professores.

Es col·labora amb: la marató de TV3; es recullen taps de plàstic que es destinen a la Fundació Maresme pro-persones amb disminució psíquica; es fan actuacions i dinàmiques de sensibilització per combatre les discriminacions de tot tipus que hi ha a la societat; etcètera.