Consell Escolar

 

>>> Pla d’Organització Bàsic, curs 2020-2021. (PDF)

>>> Pla específic de reobertura del centre, curs 2019-20 [3-6-2020]. (PDF)  [versió simplificada]

>>> Pla específic de reobertura del centre, curs 2019-20 [3-6-2020]. (PDF)  [versió completa]

 

Acords Consell Escolar, sessió 2 curs 2019-2020 del 28/01/2020. (PDF)

Acords Consell Escolar, sessió 1 curs 2019-2020 del 10/10/2019. (PDF)


Membres del Consell Escolar

Equip directiu:
  • Montserrat Zaera García
  • Xavier Escrihuela Bonet
  • Sònia Alarcón Parra
Professorat elegit pel Claustre:
  • Penélope Albero Ferrer
  • Julia García Barrero
  • Paco Garófano Montoro
  • Mariona Lloveras Llavina
  • Roger Pou Llavina
  • Anna Tapias Gibert
Representant del personal d’administració i serveis:
  • Mercè Amor Arias
Representant de l’Ajuntament:
  • Rosabel Madrid Cámara
Representants dels alumnes:
  • Nicolás García-Nieto Arroyo
  • Pol Torrente Amat
  • Jaume Pérez Gómez
Representants dels pares/mares d’alumnes:
  • Mònica Martín Massó
  • Olga Pérez Velasco
  • Coia Pruna Horra
Representant de l’AMPA
  • Carme Murillo Arazo