Personal d’Administració i Serveis (PAS)

 

Auxiliars administratives: Mercè Amor i Montserrat Castellà

 

Subalterns: Adrià Maldonado i Albert Pujadas

 

Educadora d’educació especial: Montse Folch