Pla lectorEl curs 2015-2016 es van remodelar tots els horaris de l’institut per tal que l’alumnat gaudís de mitja hora de lectura cada dia.
Enguany, hem volgut anar una mica més enllà i estem posant en pràctica un Pla Lector que té com a objectiu fomentar la lectura com a acte de plaer i que els nostres alumnes la relacionin amb un moment d’escolta d’un mateix, tranquil·litat i reflexió.
Per tal d’aconseguir-ho, cada grup compta amb uns delegats lectors que es responsabilitzen del fons de llibres de l’aula -creat de manera col·laborativa- i de dur un registre de lectures, també amb tutor de lectura que s’encarrega de dinamitzar el grup un cop per setmana (recomanar llibres, moderar intervencions de l’alumnat sobre el que ha llegit, incentivar a escriure en el diari de lectura…).
Tot plegat està en procés i només amb un objectiu: que tothom pugui gaudir d’una estona de tranquil·litat i lectura lliure cada dia.Responsables: Joan Carles Alà, Luisa Pérez i Núria Profitós