El nostre Institut: una organització humana, dinàmica, dialogant i eficient.

L’Institut Lluís Domènech i Montaner va obrir per primera vegada les seves portes el mes de setembre del 1992. Es va instal·lar a l’edifici modernista de Vil·la Flora, propietat de l’Ajuntament. El curs 2001-2002 el nostre institut va estrenar noves instal·lacions, que consten d’un edifici de quatre plantes més un complex esportiu, amb un total de 12.000 metres quadrats.

El claustre de professorat està format per 70 docents. Es tracta d’un grup cohesionat i motivat per afrontar els reptes pedagògics que se’ns plantegen, dinàmic i compromès.

A més, disposem de dos conserges i dues auxiliars administratives. Tenim 700 alumnes distribuïts en 3 línies a 1r, 3r i 4t d’ESO i 4 línies a 2n d’ESO, 1r i 2n de batxillerat.

També impartim a la seu de l’antiga Escola de Teixits de Canet de Mar, de la Diputació de Barcelona, un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Dual) en Confecció i Moda i un Cicle Formatiu de Grau Superior (Dual) en Patronatge i Moda, amb dos grups a cada cicle.

El centre disposa també d’un SIEI (un grup de Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva).

La nostra oferta educativa, contrastada pels bons resultats tant a les proves de competències bàsiques de 4t com a les PAU, és integral, completa i polivalent.

L’Institut ofereix les següents modalitats en el Batxillerat: Humanitats i ciències socials; Ciències i Tecnologia; Batxibac (es pot realitzar des de qualsevol modalitat), i una modalitat que ens singularitza i identifica, la d’Arts Escèniques, Música i Dansa (amb el suport de l’Ajuntament de Canet de Mar i de la companyia Comediants).

El nostre objectiu és que l’alumnat estigui preparat per afrontar qualsevol camí acadèmic que esculli i, a més de sortir amb les competències necessàries, també procurem garantir el seu desenvolupament personal i emocional, que els capaciti per a exercir com a ciutadans actius, crítics i responsables.

Oferim a l’alumnat una avaluació contínua i el seguiment del rendiment educatiu personalitzat per mitjà de les tutories de grup, les tutories tècniques i els equips docents.

Les metodologies didàctiques de l’Institut, que ja porta més de 25 anys de trajectòria impulsen l’aprenentatge actiu de l’alumnat, sense menystenir-ne els talents individuals, la creativitat i la curiositat, mitjançant un aprenentatge interactiu alumnat-professorat com a marc de referència, amb l’aplicació de l’aprendre fent (learnig by doing) i una transmissió de coneixements a través de reptes i projectes, treball cooperatiu, exposicions orals, concursos i una tipologia diversa d’activitats que garanteixin l’èxit personal de cada alumne/a segons les seves capacitats i possibilitats.

En un horari compactat de 8:00 a 14:40h, que optimitza el procés d’aprenentatge, l’alumnat pot assistir de 16:00 a 18:00h, de dilluns a dijous, a diferents activitats: projectes d’excel·lència (Estada a l’empresa, Robòtica, Revista, Blog, Projecte Oceans, Ecosistema de la bassa, Cristal·lització), i activitats extraescolars (reforços, idiomes, esports…) organitzades per l’AMPA.

Dins l’horari, cada dia hi ha 30 minuts destinats al foment de la lectura, potenciant la competència de la comprensió lectora.

L’Institut ofereix formació en tres llengües estrangeres:

    • l’anglès: expandit a tota l’ESO per mitjà de la seva presència, puntual o intensiva, en diferents matèries (segons queda explicitat en el Pla Plurilingüe cada curs).
    • el francès, des de 1r d’ESO fins al Batxibac (doble titulació oficial en acabar el Batxillerat).
    • l’alemany, des de 2n d’ESO fins a 1r de Batxillerat.

El centre organitza estades, intercanvis i diferents activitats internacionals lligades al nostre projecte plurilingüe.

Per a qualsevol dubte o suggeriment, poden contactar amb nosaltres a través del telèfon (93 795 47 63) o de la nostra adreça de correu: iescanet@xtec.cat.