Quotes material escolar curs 2021-22

 

QUOTES EN CONCEPTE DE MATERIAL DIDÀCTIC i D’ASSEGURANÇA ESCOLAR

ESO: 70 € en concepte de quota de material didàctic i d’assegurança escolar (dues quotes de 35 € en dos terminis).

BATX.: 70 € en concepte de quota de material didàctic i d’assegurança escolar (dues quotes de 35 € en dos terminis). La modalitat d’Arts Escèniques té una quota addicional de 25,55 € per a la realització de tallers durant el curs.

1r CFGM: 267 € en concepte de quota de material didàctic.

2n CFGM: 160 € en concepte de quota de material didàctic.

1r CFGS: 224 € en concepte de quota de material didàctic. En aquest ensenyament també s’han de pagar 360 € de taxes administratives.

2n CFGS: 120 € en concepte de quota de material didàctic. En aquest ensenyament també s’han de pagar 360 € de taxes administratives.