Serveis Educatius

 • Servei psicopedagògic i d’orientació.
 • Tutoria i atenció individualitzada.
 • Projectes de centre:
  • Projecte de lectura.
  • Taller d’escriptura.
  • Generació plurilingüe: ús de l’anglès en altres matèries.
  • Intercanvis en llengua anglesa, francesa i alemanya
  • Mediació.
  • Projectes d’excel·lència: robòtica, blogs, revista i ciència.
 • Plans de tractament i atenció a la diversitat d’alumnat de necessitats educatives especials.
 • Suport intensiu a l’educació inclusiva.
 • Projecte de diversificació curricular (Pasarel·les).
 • Avaluació contínua i preavaluació al 1r trimestre.
 • Important equipament informàtic amb pissarres digitals interactives i canons de projecció d’última generació.
 • Control informatitzat de I’assistència de I’alumnat. Comunicació immediata d’incidències i tramesa periòdica d’informació escrita a les famílies.
 • Pràctiques a les empreses.
 • Biblioteca i informàtica

Activitats docents complementàries

 • Sortides didàctiques i culturals: teatre, museus, exposicions, monuments…
 • Sortides de llarga durada: treballs de síntesi, viatge de fi d’etapa ESO, viatges a Madrid, França, Sòria…
 • Programes de caràcter transversal (conferències, xerrades, visites…):orientació acadèmica, educació viària, sexualitat, drogodependències i toxicomanies, alcoholisme i tabaquisme, anorèxia i bulímia, orientació professional i acadèmica, interculturalitat i solidaritat…
 • Activitats coordinades amb mitjans de comunicació: EI Periódico, Catalunya Ràdio, VilaWeb…
 • Certamen literari de Sant Jordi.
 • Revista de l’institut: Ai… Domènech!