Equip docent i tutors de 1r cicle d’ESO

Tutories 1r ESO

1r ESO A  Josep Mª Matamala (jmatama3@euclides.cat)

1r ESO B Cristina Giralt (cgiralt3@euclides.cat)

1r ESO C Neus Bartrolí (nbartrol@euclides.cat)

1r ESO D Gemma Pallès (gpalles@euclides.cat)

1r ESO E Laia Fernández (fernandez.laia@euclides.cat)

1r A 1r B 1r C 1r D 1r E
Tutoria Josep Maria Matamala Cristina Giralt Neus Bartrolí Gemma Pallès Laia Fernandez
Cotutoria Jordi Soler Cintia Alonso Sílvia Zarza Francesc de la Torre Anna Collet
Català + 

1h Expressió Escrita

1h Suport

Cristina Giralt

Anna Collet

Anna Collet

Cristina Giralt

Berta Gelabert

Anna Collet

Neus Bartrolí

Alícia Molins

Anna Collet

Neus Bartrolí

Gemma Pallès

Anna Collet

Naiara Naranjo

Gemma Pallès

Anna Collet

Castellà +

1h Expressió Escrita

Josep Maria Matamala

Alícia Molins

Josep Maria Matamala

Alícia Molins

            Josep Maria Matamala

Anna Collet

Josep Maria Matamala

Dani Margarit

Josep Maria Matamala

Dani Margarit

Tecnologia Jordi Soler Jordi Soler Jordi Soler Jordi Soler Jordi Soler
Anglès David Espinosa David Espinosa Gemma Pallès Gemma Pallès Gemma Pallès
Matemàtiques +

2h codocència

Esmeralda Pérez

Cintia Alonso + Sílvia Zarza

José Antonio Toro

Neus Arcas (2h)

Esmeralda Pérez

Sílvia Zarza (2h)

Francesc de la Torre

Bruno Losilla (2h)

Cintia Alonso

Sílvia Zarza (2h)

Música Josep Maria Piguillem Josep Maria Piguillem Josep Maria Piguillem Josep Maria Piguillem Josep Maria Piguillem
Ciències Socials Judith Broncano Judith Broncano Judith Broncano Isabel Pérez Isabel Pérez
Ciències Naturals Cintia Alonso Cintia Alonso Cintia Alonso Cintia Alonso Cintia Alonso
Educació Física Olga Martín Olga Martín Olga Martín Laia Fernandez Laia Fernandez
Ed. Visual i Plàstica Mercè Panzano Mercè Panzano Mercè Panzano Empar Buxeda Empar Buxeda
Ètica / Religió Josep M. Matamala / Pilar Olea Cristina Giralt Neus Bartrolí Gemma Pallès Laia Fernandez
Optativa  Josep Maria Matamala Cristina Giralt Neus Bartrolí Gemma Pallès Laia Fernandez

Tutories 2n ESO

2n ESO A José Antonio Toro (joseantoniotorofernandez@euclides.cat)

2n ESO B Xavier Soldevila (xsoldevi@euclides.cat)

2n ESO C Judith Broncano (jbroncan@euclides.cat)

2n ESO D Justi López (jlope436@euclides.cat)

2n ESO E Alícia Molins (aliciamolins70@euclides.cat)

 

2n A 2n B 2n C 2n D 2n E
Tutoria José Antonio Toro Xavier Soldevila Judith Broncano Justi López Alícia Molins
Cotutoria Pilar Olea Neus Arcas Elvira Gresa Isabel Pérez Empar Buixeda
Català

+ 1h Expressió escrita

Lali Feliu

Isabel Pérez

Neus Bartrolí

Xavier Soldevila

Neus Bartrolí

Isabel Pérez

Neus Bartrolí

Gemma Fornés

Lali Feliu

Gemma Fornés

Castellà

 + 1h Expressió escrita

Justi López

Dani Margarit

Justi López

Isabel Pérez

Justi López

Judith Broncano

Justi López

Susanna Díaz

Justi López

Alícia Molins

Tecnologia José Antonio Toro José Antonio Toro José Antonio Toro Jordi Soler Jordi Soler
Ll. Anglesa Gemma Pallès Alícia Molins Elvira Gresa Elvira Gresa Alícia Molins
Matemàtiques

+ 1h codocència

Esmeralda Pérez

Ester Gatell

Ester Gatell

Antoni Pedragosa 

Esmeralda Pérez

Ester Gatell

Ester Gatell 

Jordi Soler

Antoni Pedragosa 

Joan Perabà

Ed. Visual i Plàstica Ziortza Pérez Ziortza Pérez Ziortza Pérez Ziortza Pérez Empar Buxeda
Ciències Socials Pilar Olea Xavier Soldevila Judith Broncano Isabel Pérez Isabel Pérez
Ciències Naturals Neus Arcas Neus Arcas Sílvia Zarza Antoni Pedragosa  Antoni Pedragosa 
Educació Física Olga Martín Olga Martín Olga Martín Olga Martín Olga Martín
Ètica / Religió José Antonio Toro/Pilar Olea Xavier Soldevila Judith Broncano Justi López Alícia Molins
Optativa José Antonio Toro Xavier Soldevila Judith Broncano Justi López Alícia Molins