Llengües

El Departament de Llengües aplega el professorat dels àmbits lingüístic i literari de català i castellà. En l’actualitat el conformen onze professors/es.

Som un departament nombrós, i ens coordinem per fer el seguiment dels objectius generals del curs i traçar línies noves d’actuació conjunta que facilitin als nostres alumnes l’assoliment de les competències bàsiques. D’una banda, vetllem perquè la coherència entre els membres del departament sigui el tret que ens caracteritzi (creació de documents comuns d’acords, en què recollim, a més dels criteris d’avaluació, criteris de qualificació de l’expressió escrita, distribució d’activitats de les diferents tipologies textuals que es treballen, tria de lectures que comprenguin tots els gèneres poesia, narrativa i teatre). D’altra banda, treballem perquè els nostres alumnes assoleixin, sobretot, però no únicament, les competències comunicatives oral, escrita i digital.

Des del Departament de Llengües s’imparteixen les assignatures de llengua catalana i llengua castellana i diverses optatives a l’ESO, i a batxillerat , llengua i literatura catalana, llengua i literatura castellana, i les assignatures de literatura de modalitat (a 1r de batxillerat, catalana; a 2n de batxillerat, castellana).

SORTIDES I ACTIVITATS DINTRE I FORA DEL CENTRE

El nostre és un departament dinàmic, que ha sabut convertir en clàssiques algunes de les activitats organitzades per als alumnes, tant aquelles que tenen un caràcter intern com aquelles que van més enllà de les parets de l’aula o del centre. El nostre alumnat participa en concursos tant d’àmbit intern i local com autonòmic o nacional. Alguns exemples són el Concurs literari de Sant Jordi, el Miralletres, el Picalletres, la Diada de Lectura en Veu Alta o el Certamen Nacional de Lectura en Veu Alta.

Quant a les activitats que realitzem, cal esmentar les xerrades amb autors/es d’algunes de les lectures obligatòries, les sortides al teatre, les sortides relacionades amb lectures obligatòries (a Elna, La maternitat d’Elna, 4t d’ESO; a Mequinensa, El cafè de la granota, 1r de Batxillerat). També cal destacar la participació en les activitats del Pla Lector de Pineda de Mar, com Contes que roden o Poesia estesa.