Equip docent i tutories de Batxillerat

Tutories 1r de BAT

1r de BAT A  Ziortza Pérez  (zperez1@euclides.cat)

1r de BAT B  Bruno Losilla  (brunolosi@euclides.cat)

1r de BAT C Èrica de Dios  (ededios@euclides.cat)

Tutoria Cotutoria
1r A — Arts  Ziortza Pérez Gemma Paricio
1r B — Científic i Tecnològic Bruno Losilla Marta Costa 
1r C — Humanístic i CCSS  Erica de Dios David Espinosa

 

Matèries Comunes
Llengua i Literatura Catalana Lali Feliu
Llengua i Literatura Castellana Dani Margarit
Llengua estrangera (Anglès) A-B: David Espinosa + Teresa Martín (desdoblaments)

C: Irene Sánchez + David Espinosa (desdoblament)

Ciències Món Contemporani Bruno Losilla
Filosofia i Ciutadania Erica de Dios
Educació Física Toni Fuentes

 

Modalitat d’Arts

Modalitat de Tecnologia
Dibuix Artístic I Mercè Panzano (desd. Empar Buxeda) Tecnologia I Josep Ramon Molló
Dibuix Tècnic I Glòria Safont-Tria Dibuix Tècnic I Glòria Safont-Tria
Volum  Ziortza Pérez Matemàtiques I Joan Perabà
Cultura Audiovisual I + Tèc. gràfico-plàstiques Gemma Paricio +

Ziortza Pérez

Química I Marta Costa
Fonaments Art I Glòria Safont-Tria Física I Marta Costa
Preparació B2 Irene Sánchez Preparació al B2 Irene Sánchez

 

Modalitat de Ciències de la Naturalesa i la Salut Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
Biologia I Bruno Losilla Llatí I Xavier Soldevila
Química I Marta Costa Mat. de CCSS I Joan Perabà
Física I Marta Costa Literatura Catalana Gemma Fornés
Matemàtiques I Joan Perabà Hª Món Contemporani Susanna Díaz

Isabel Pérez 

Preparació al B2 Irene Sánchez Econ. de l’Empresa I Raquel Sánchez
Economia Raquel Sánchez
Preparació B2 Irene Sánchez

Tutories 2n de BAT

2n de BAT A  Mercè Panzano  (mpanzano@euclides.cat)

2n de BAT B  Òscar Carbonell (ocarbone@euclides.cat)

2n de BAT C  Naiara Naranjo (nnaranj2@euclides.cat)

 

Tutoria Cotutoria
2n A — Arts Mercè Panzano Glòria Safont-tria
2n B — Científic i Tecnològic Òscar Carbonell Josep M Melero
2n C — Humanístic i CCSS  Naiara Naranjo Raquel Sánchez

 

Matèries Comunes
Llengua i Literatura Catalana Naiara Naranjo
Llengua i Literatura Castellana Raquel García
Llengua estrangera (Anglès) A: Berta Gelabert / B-C: Teresa Martín
Història d’Espanya A-C: Jordi Nadal / B: Òscar Carbonell 
Història de la Filosofia Erica de Dios

 

Modalitat d’Arts

Modalitat de Tecnologia
Dibuix Artístic II Naosher Casado

Glòria Safont-Tria (desd.)

Tecnologia II Francesc de la Torre
Cultura Audiovisual II Gemma Paricio Dibuix Tècnic II Mercè Panzano
Fonaments Art II Mercè Panzano Física II Neus Arcas / Sílvia Zarza
Dibuix Tècnic II Mercè Panzano Matemàtiques II Josep Maria Melero
Disseny Glòria Safont-Tria Química II Marta Costa

 

Modalitat de Ciències de la Naturalesa i la Salut Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
Biologia II Àngels Olmos Llatí II Manu Noguerol
Química II Marta Costa Mat. de CCSS II Josep Maria Melero
Física II Neus Arcas

Sílvia Zarza

Geografia Xavier Soldevila
Matemàtiques II Josep Maria Melero Història de l’art Òscar Carbonell
Literatura castellana Paco Saula
Economia Raquel Sánchez