Normes i funcionament

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’han adoptat a l’Institut Euclides per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió del centre.

Podeu consultar les NOFC del nostre centre al següent enllaç.

NOFC Institut Euclides 2019-20