Arts Visuals

Departament d’ Arts Visuals

Des del Departament d’ Arts Visuals treballem a l’ESO per a ajudar l’alumnat a desenvolupar les competències de l’àmbit artístic. Centrem la nostra tasca en augmentar la cultura visual no només com a productors sinó també com a receptors d’imatges, incidint en la omnipresència de les imatges en tots els àmbits de la nostra vida (publicitat, produccions audiovisuals, 3D, disseny, dibuix, pintura, il·lustració, videojocs,…).

Al Batxillerat d’ Arts es dóna una formació variada en tota mena de llenguatges visuals de manera que l’alumnat  pugui per una banda analitzar de manera crítica el món de les imatges i per una altra ser capaç d’utilitzar aquests llenguatges. La finalitat és la de preparar a l’alumnat per a estudis superiors –universitaris ó CFGS- principalment els vinculats a la comunicació visual, al disseny i a l’expressió artística, la qual cosa no exclou l’adequada preparació per a altres estudis als quals es pot accedir havent cursat qualsevol de les modalitats del batxillerat.

Batxillerat d’Arts

Enllaços als nostres webs:

https://inseuclidesdibuixblog.wordpress.com/

https://euclidestv.wordpress.com/