Història

Comencem com cal: primer les presentacions; el nom del “teu” institut és Euclides. Aquest nom fa referència al matemàtic grec que va viure aproximadament cap a l’any 300 aC. Aquest savi  estudià probablement a Atenes i residí a Alexandria, on fundà una escola matemàtica. Desenvolupà les seves teories en els Elements, en 13 volums. Donà un tractament lògic a la geometria i la dotà d’un cos d’axiomes i de postulats que feren que fos considerada l’única geometria possible durant 19 segles. Estudià les fraccions i les proporcions i enuncià una teoria dels nombres. Escriví, també, sobre música, astronomia i geometria esfèrica, i desenvolupà els principis de l’òptica geomètrica.

L’Institut va començar la seva activitat el setembre del 1997 i ha esdevingut amb el pas del temps un centre totalment consolidat que presenta un ventall d’ofertes acadèmiques prou ampli. Així, el nostre centre imparteix estudis d’Educació  Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat. Som l’únic centre públic de l’Alt Maresme en el qual es poden seguir totes les modalitats: Arts Plàstiques, Tecnologia,  Ciències de la Naturalesa i de la Salut, Humanitats i Ciències Socials. Aquest curs el centre disposa de tres grups a 1r d’ESO, quatre grups a 2n i 3r d’ESO, tres a 4t d’ESO, tres a 1r de batxillerat i tres a 2n, assegurant, per tant, una matrícula suficient que garanteix poder assumir la demanda en instituts públics per part dels joves de la població de Pineda i la de l’Alt Maresme. Això  suposa uns 600 alumnes i al voltant de 46 professors/es.

L’institut Euclides compta a totes les aules amb pissarres digitals interactives i connectivitat wi-fi;  comptem, també, amb Euclides TV, pensada per integrar els mitjans audiovisuals a la nostra pràctica educativa i amb un Programa de Formació Inicial (PFI) d’Auxiliar de Pintura. A més, continuarem desenvolupant els altres projectes que ja estem duent a terme els darrers cursos: el Servei de Mediació Escolar, que té com a objectiu formar en la convivència fomentant les relacions positives i la resolució pacífica de conflictes en el si del nostre centre, el Projecte d’Atenció a la Diversitat AVANT, el de Dinamització de l’ús de la Biblioteca i el Pla de lectura per a tot el centre, dins del Pla d’impuls a la lectura, i seguirem amb el Servei comunitari.

Pel que fa a  les instal·lacions  volem destacar: les Pistes i el Gimnàs, els Tallers  de Dibuix Artístic, de Volum i d’Electrònica; l’Aula d’Informàtica, de Música, de Tecnologia, d’Idiomes, el Plató de Televisió, els  Laboratoris de Física i Química i de Biologia i Geologia, que faciliten molt el procés d’aprenentatge de l’alumnat. A més, comptem també amb una Biblioteca que, situada al primer pis, és un dels locals més bonics del centre.

Un dels objectius del nostre centre des de l’inici ha estat la seva integració en l’entorn local de Pineda de Mar.  En aquest sentit, volem destacar la col·laboració amb l’Ajuntament, especialment amb la Regidoria d’Ensenyament i Serveis Socials, que sempre han donat suport a totes les nostres propostes.

Finalment, només ens resta afegir que tot l’equip de professors/es ens posem a la teva disposició i et reiterem la benvinguda en aquest centre, que ja és el teu.

 

L’Equip Directiu