Organigrama

 

Director

Manu Noguerol (mnogue64@euclides.cat)

Cap d’Estudis

Gemma Paricio (gparicio@euclides.cat)

Secretari

Francesc de la Torre (ftorre@euclides.cat)

Coordinadora Pedagògica

Elvira Gresa (egresa@euclides.cat)

Coordinadora de 1r cicle d’ESO

Esmeralda Pérez (epere225@euclides.cat)

Coordinadora de 2n cicle d’ESO

Susanna Díaz (sdiaz23@euclides.cat)

Coordinadora de batxillerat 

Marta Costa (mcosta53@euclides.cat)

Coordinador TAC

Josep Maria Melero (jmelero1@euclides.cat)

Coordinadora LIC

Gemma Fornés (gfornes@euclides.cat)

Cap de Departament de Llengües

Eulàlia Feliu (efeliu4@euclides.cat)

Cap de Departament d’Humanitats

Jordi Nadal (jnadal5@euclides.cat)

Cap de Departament de Llengües estrangeres

David Espinosa (despino2@euclides.cat)

Cap de Departament de Matemàtiques

Ester Gatell (egatell2@euclides.cat)

Cap de Departament d’Arts

Glòria Safont-Tria (gsafontt@euclides.cat)

Cap de Departament de Ciències

Neus Arcas (narcas@euclides.cat)

Cap de Departament de Tecnologia

Josep Ramon Molló (jmollo@euclides.cat)

Cap de Departament d’Educació Física

Olga Martin (omartin@euclides.cat)

Cap de Departament d’Orientació i Diversitat

Raquel Merino (rmerino3@euclides.cat)