Llengües Estrangeres

El departament de llengües estrangeres s’encarrega de coordinar l’Anglès i l’Alemany de tots els cursos. L’Alemany s’ofereix com a optativa que els alumnes poden escollir en el segon, el tercer, i el quart curs de l’ESO.

A més, alguns professors del departament s’encarreguen de dur a terme el projecte Etwinning. Es tracta d’un intercanvi a través d’una plataforma virtual, en la qual hi ha quatre activitats programades durant tot el curs. És una experiència en la qual posen en pràctica el tractament integrat de llengua i contingut (AICLE), que per a l’alumnat suposa una nova forma de treball. En aquest cas, el contingut que es presenta és cultural, perquè els alumnes aprenguin de l’altra cultura fent ús de la llengua.

Una altra funció del departament de llengües, és la preparació en alumnes de segon de batxillerat per a fer el B2 de l’EOI. No és obligatori, i es proposa als alumnes que poden estar preparats amb la nostra ajuda. Tot i que no són una majoria els alumnes que es presenten, és important per a nosaltres recordar-los que aquestes titulacions és millor obtenir-les tan aviat com es pugui.