Matemàtiques

El principal objectiu del departament de matemàtiques és el de promoure un aprenentatge significatiu a l’ensenyament Secundari i Batxillerat. Per aconseguir aquest objectiu, proposem basar-nos en l’ensenyament-aprenentatge actiu on els/les estudiants/es són els/les protagonistes del procés d’aprenentatge. D’altra banda, i aprofitant que les noves tecnologies són cada cop més presents a les escoles, també pretenem promoure les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques. Programaris com el GeoGebra per treballar la geometria dinàmica i aplicacions interactives que permeten treballar les matemàtiques d’una forma més lúdica.

Així treballem les Matemàtiques a l’ESO i Batxillerat com Emprenedoria de 4t ESO com Economia i Economia de l’Empresa a Batxillerat.

“L’exit no es pels qui pensin que ho poden fer si no pels qui ho fan”

Euclides

 

Activitats geometria 2n ESO 1r trimestre

Activitats geometria 2n ESO 2n trimestre

Dossiers de recuperació:

Dossier recuperació 1r trimestre 1r ESO matematiques

Dossier recuperació 2n trim 1r ESO matematiques

Dossier recuperació 3r trimestre 1r ESO matematiques