MANIFEST CONJUNT DELS CENTRES EDUCATIUS DE MANLLEU EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA

Els directors i directores dels centres educatius de Manlleu, en nom dels Claustres als quals representem, davant de les greus i reiterades vulneracions dels drets i llibertats del poble català i, concretament, de l’escola catalana, volem manifestar de manera conjunta que:

L’escola catalana ha estat, des de fa molt temps i, darrerament molt més encara, una eina important de cohesió social que ha garantit la igualtat d’oportunitats a tots els alumnes, independentment del seu origen o procedència, de les seves creences religioses, diferències socials i diversitat de parla.

Ha fet realitat un model educatiu basat en la inclusió, el qual ha respectat els drets de totes les famílies, que s’han trobat acollides i valorades.

Els alumnes de les escoles catalanes poden expressar-se correctament en tres llengües, en català, en castellà i en anglès, com a mínim i, en acabar la Primària, el seu coneixement del castellà és igual o superior a qualsevol alumne que hagi estat escolaritzat a la resta de l’estat espanyol. Que els nostres alumnes puguin conèixer les tres llengües ens enriqueix com a societat i és un fet del qual n’estem orgullosos.

El nostre model educatiu ha protegit la llengua catalana, que no està en igualtat de condicions respecte del castellà, malgrat ho vulgui fer creure així el govern de l’Estat. El castellà té una presència important al pati, al carrer i, sovint, a casa. Ha estat gràcies a l’escola que el català ha arribat a totes o gairebé totes les famílies del nostre país.

L’escola catalana no adoctrina. Al contrari, ensenya als seus alumnes a reflexionar i a expressar les seves oponions, respectant i acceptant les diferències.

Per tot plegat, defensem l’actual model d’immersió lingüística I no podem permetre que la bona feina portada a terme fins ara quedi reduïda a no res per les decisions malintencionades d’uns governants que desconeixen la realitat del nostre poble.

Com ja vam dir després dels greus esdeveniments del dia 1 d’octubre, les nostres escoles i instituts sempre han estat i estaran compromeses amb la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres tradicions… en definitiva, amb el nostre PAÍS i sobretot amb la DEMOCRÀCIA.

Manlleu, 28 de febrer de 2018