Preinscripció ESO. Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 07/05/2021

Llista de sol·licituds que han demanat el centre en primera petició ordenada a 07/05/2021

INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM (6)

També  podeu consultar el resultat a aquest enllaç

 

 

Criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat:

 • Criteri específic  (Adscripció)
  Té preferència l’alumnat que procedeixi dels centres i ensenyaments que hi són adscrits: Col·legi Pompeu Fabra, Puig Agut i Quatre Vents
 • Criteris generals
  . Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin: 40 punts
  . Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre:
  Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  Lloc de treball a l’àrea de proximitat centre: 20 punts.
  Domicili habitual és al mateix municipi del centre: 10 punts.

  • Beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts
   .Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans igual o superior al 33%: 10 punts
 • Criteri complementari
  Família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Calendari del procés:

 •  Publicació llistes un cop resoltes reclamacions: 30 d’abril
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 5 de maig
 • Publicació de la llista ordenada : 7 de maig
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 7 de juny            
 • Períodes de matrícula
  • Primer curs d’ESO: del 14 al 18 de juny
  • Segon, tercer i quart curs d’ESO: del 28 de juny al 2 de juliol