FP Dual – Resolució definitiva CFGM Atenció persones situació dependència

Llista candidatures alumnat (definitiva)

CFGM Atenció persones situació dependèncial – CURS 2020 / 2021  

 

Persones seleccionades 

Plaça “Residència Aura” Plaça “Residència El Nadal” Plaça “Residència Cals Avis” Plaça “Residència El Nadal”
CODI Puntuació CODI Puntuació CODI Puntuació CODI Puntuació
Aura2004 9 Alum003 9 Cosmin2003 6 Alex2001 9
Persones en llista d’espera 
Plaça “Residència Cals Avis”
CODI Puntuació
Alum64 5,5

 

Un cop finalitzat el període de reclamacions, i revisades si s’ha estat necessari, es publiquen els resultats definitius de la selecció de candidatures.

 

Dilluns, 28 de març 2021

 

Comissió FP dual

Institut Antoni Pous i Argila (Manlleu)