ACREDITACIÓ D’EXCEL·LÈNCIA E2CAT

L’Institut Antoni Pous i Argila ha obtingut l’acreditació segons el model d’excel·lència e2cat.

El model e2cat, basat en l’EFQM centrat exclusivament en el món educatiu, és el fruit de la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i Qualicat (Associació Catalana per l’Excel·lència).

Segons l’esmentat model, l’excel·lència no consisteix a dur a terme només algunes activitats d’èxit o disposar de professorat molt brillant o assolir algunes vegades resultats per sobre de la mitjana. Un centre és excel·lent perquè els seus resultats any rere any es mantenen amb tendència positiva (o lleugerament positiva), perquè les activitats que realitza i el personal que hi treballa desenvolupen les seves programacions d’acord a unes estratègies i a una planificació avalada pels seus resultats i l’experiència aconseguida en les promocions anteriors que es revisa i millora cada curs.

Carta del president de QUALIcat