cicles

Serveis socioculturals i a la comunitat


Proporciona els coneixements necessaris per atendre en la vida diària, persones i col·lectius amb necessitats especials de salut física, psíquica i social i tenir-ne cura, aplicant les estratègies i els procediments més adequats per mantenir-ne i millorar-ne l’autonomia personal i les relacions amb l’entorn.

També capacita per programar, intervenir educativament i avaluar programes d’atenció a la infància, aplicar els mètodes d’ensenyament-aprenentatge que afavoreixin el desenvolupament autònom dels nens i nenes de 0 a 6 anys, i organitzar-ne els recursos adequats.

Cicle formatiu de grau mitjà


Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

 

Cicles formatius de grau superior


Aquests estudis postobligatoris capaciten per programar, organitzar, desenvolupar i avaluar activitats d’integració social, valorar la informació obtinguda en cada cas i determinar i aplicar les tècniques més adequades per al desenvolupament de l’autonomia personal i la inserció ocupacional de la persona.

Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

 

Publicació de la llista d’aspirants i els centres on han de presentar la documentació

El dia 3 d’octubre, la DGFPIERE publica, al web http://acreditat.gencat.cat, la llista d’aspirants amb el centre on presentar la documentació justificativa dels requisits de participació. La consulta es fa amb el codi de sol·licitud.
Presentació de la documentació justificativa als centres

Obertura inscripcions al servei d’assessorament i reconeixement

Del 24 de setembre al 5 d’octubre, obertura inscripcions al servei d’assessorament i reconeixement. Per inscriure’s al Servei de Reconeixement cal disposar de l’informe d’assessorament o el document equivalent de convocatòries d’acreditació o validacions del mateix títol o d’un títol afí”.
Més informació:
Servei d’asssessorament
Calendari… Llegeix més»

Beques batxillerat i cicles formatius

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2018-2019 cursen ensenyaments postobligatoris no universitaris.
Termini:  Fins a l’1 d’octubre de 2018
La sol·licitud s’ha de presentar mitjançant un formulari on-line, l’adreça del qual és la que consta més avall. L’alumne… Llegeix més»

FORMACIÓ A AARHUS (DINAMARCA): PROFESSORAT DE CICLES FORMATIUS

Des del 28 de maig al dia 1 de juny, dues professores i un professor varen fer una estada de formació al SOSU Østjylland (Aarhus, Dinamarca). És un centre de formació professional especialitzat en famílies professionals associades a l’atenció a la dependència i l’educació infantil.… Llegeix més»