INFORMACIÓ D’AJUTS DE MENJADOR (AIMS) I TRANSPORT (AIDS)

Aquest any les beques de menjador i de transport seran online i primer us haureu de registrar a https://idcatmobil.seu.cat per poder-les tramitar.