Escola Verda

El programa Escoles Verdes té la voluntat de millorar l’escola d’acord amb els nous reptes de l’educació i ho fa a través de l’objectiu de sensibilitzar, dinamitzar i donar suport a la comunitat educativa per tal que incorpori els principis i els valors de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar.

El programa vol promoure un canvi en la cultura de centre a través de quatre contextos d’acció: el currículum, l’organització i la participació, la gestió sostenible de recursos i materials i la implicació en l’entorn. Així doncs, entén que el procés educatiu que ha de provocar aquest canvi no només es dóna a l’aula, sinó també en tots els moments i espais de la vida escolar.

 

El curs 2018-19 se celebren 20 anys d’aquest Programa, que compta amb la participació de 677 centres adherits.

La nostra escola sempre ha treballat diferents aspectes socioambientals per tal d’afavorir una actitud responsable i respectuosa amb el medi natural i el nostre entorn.

El curs 2004-2005 els mestres de l’escola vam decidir adherir-nos a aquesta xarxa d’escoles. Després d’un treball de diagnòstic mediambiental del centre i una anàlisi de la nostra realitat es va constituir un Comitè Ambiental que va elaborar el primer Pla d’Acció (PA) 2005-2006.

D’aquesta manera, el mes d’octubre de 2005 ens van concedir el Distintiu d’Escola Verda. Aquest es renova cada quatre anys.

Tenir aquest distintiu ens compromet a elaborar cada curs escolar un pla d’acció del qual cal rendir comptes a final de curs, avaluant el seu desenvolupament.

Els plans d’acció anuals responen a la consecució d’uns objectius estratègics que ens hem proposat com a escola, recollits en el Pla d’Educació per a la Sostenibilitat del centre (PES).

Des de l’escola tenim el compromís de continuar treballant per tal que l’educació per a la sostenibilitat formi part dels principis bàsics del nostre projecte educatiu.

PRINCIPALS OBJECTIUS i ACTUACIONS:

– Tenir cura de l’hort i el compostatge al llarg de les diferents estacions.

– Tenir cura dels espais enjardinats i fer un estudi dels arbres dels patis.

– Celebrar la setmana del Medi Ambient.

– Potenciar el Comitè Verd d’alumnes.

– Continuar amb la recollida selectiva de matèria orgànica, paper i plàstics, procurant disminuir el màxim els residus.

– Fer difusió d’activitats relacionades amb el medi ambient.

– Promoure campanyes de sensibilització: estalvi de llum, calefacció, aigua, bosses de plàstic, esmorzars saludables.

– Conèixer l’entorn de l’escola i si és possible actuar-hi.

– Fomentar el consum responsable.

– Generalitzar l’ús de la carmanyola pels esmorzars i berenars.

– Fer dels dimarts i els dijous els dies de la fruita a l’escola, en els esmorzars.

– Desenvolupar uns bons hàbits i actituds ecològics i socioambientals.

 

Si voleu veure tot el que fem a l’escola podeu visitar el nostre bloc

             EDUCACIÓ AMBIENTAL

 

 

.

Share