Escola Verda

Les Escoles Verdes és un projecte del Departament de Medi Ambient en el que s’integren aquelles escoles que han elaborat un Programa d’acció dins l’àmbit escolar per tal d’afavorir una bona actitud davant el medi ambient.

La nostra escola sempre ha treballat diferents aspectes mediambientals per tal d’ afavorir una actitud responsable i respectuosa amb el medi natural i el nostre entorn.

El curs 2004-2005 els mestres de l’escola vam decidir que volíem adherir-nos en aquesta xarxa d’ escoles. Després d’ un treball de diagnòstic mediambiental del centre i una anàlisi de la realitat es va constituir un Comitè Ambiental que va elaborar el Programa d’acció (PA) 2005-2006.

El mes d’octubre de 2005 ens van concedir el Distintiu d’ Escola Verda.

Això ens compromet a continuar treballant tots els objectius del PA i establir nous camps d’ actuació per tal que aquest eix transversal sigui un dels principis educatius bàsics de la nostra escola.

OBJECTIUS i ACTUACIONS:

  • Tenir cura de l’hort i el compostatge al llarg de les diferents estacions.
  • Tenir cura dels espais ajardinats i fer un estudi dels arbres dels patis.
  • Celebrar la setmana del Medi Ambient.
  • Comitè Verd d’alumnes.
  • Continuar amb la recollida selectiva de matèria orgànica, paper i plàstics, procurant disminuir al màxim els residus.
  • Fer difusió de les activitats relacionades amb el medi ambient.
  • Projecte CILMA
  • Campanyes de sensibilització: estalvi de llum, calefacció, aigua, bosses de plàstic, esmorzars saludables.
  • Fomentar el consum responsable.
  • Generalitzar l’ús de la carmanyola pels esmorzars i berenars.

 

Si voleu veure tot el que fem a l’escola podeu visitar el nostre bloc

             EDUCACIÓ AMBIENTAL

 

 

.