INFORMACIONS ESCOLA

Benvolgudes famílies,

Us informem de diferents aspectes:

–  L’ús de la mascareta a partir dels 6 anys i dins el grup estable, continua vigent fins a noves indicacions del Departament.

– Compartim una enllaç a l’aplicatiu de “Quina és la situació del meu centre educatiu”, on es poden consultar les dades actualitzades als centres educatius en relació al COVID 19.

– Adjuntem un cartell informatiu en relació a les proves PCR a les escoles del Departament de Salut. Penseu que, el cas que s’hagi de fer la prova a l’escola, abans sempre avisarem a les famílies.
– Adjuntem una infografia en relació a la Tornada a l’escola.
.

Salutacions,

La direcció del centre.

Requisits d’accés als centre educatius

Benvolgudes famílies,

Us informem de les indicacions que es troben en l’últim protocol rebut de Gestió de Casos de la Covid19, en relació als requisits d’accés als centres educatius.

Recordem que les recomanacions incloses en aquest document estan en contínua revisió i seran modificades si la situació epidemiològica així ho requerís.

REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS
– La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i
comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova
aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes.

TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19:

* Febre o febrícula>37,5ºC

*Tos
* Dificultat per a respirar
* Mal de coll*
* Refredat nasal*
* Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
* Mal de panxa amb vòmits o diarrea
* Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

– El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i
només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha
febre o altres manifestacions de la llista.

No es pot anar a l’escola, si l’infant presenta alguna de
les següents situacions:

* Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
* Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic
molecular.
* Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
* Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da
com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

 

– Us demanem que recordeu avisar a l’escola per telèfon o enviant un correu electrònic a la tutora, quan el vostre fill/a no assisteix al centre.

– En el cas d’infantil només pot entrar una persona a buscar a l’infant.

 

Salutacions,

La direcció del centre

Convocatoria de les subvencions de l’ajuntament de Llagostera a activitats extraescolars i material i sortides

Benvolgudes famílies,

L’Ajuntament de Llagostera ha obert el termini per presentar les sol·licituds per la subvenció de material escolar i sortides per al curs 2020-2021.

Termini: del 7 al 18 de setembre.

Lloc de presentació: Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Llagostera (Plaça del Castell, 1).

Horari d’atenció ciutadana: de dilluns a divendres de 10:00 a 12:00.

Us adjuntem el full de la sol·licitud, les bases específiques i el full informatiu.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

Documentació General (fotocòpia i original)

– Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI/NIE).

– Llibre de família, o altra documentació que acrediti la filiació de l’ infant.

– Preinscripció a l’activitat extraescolar escollida amb l’import exacte de l’activitat.

Documentació econòmica (de cada un dels membres computables da la unitat familiar en edat laboral)

– Fotocòpia de l’última declaració anual de l’IRPF presentada.

– En cas de no tenir obligació de fer la declaració d’IRPF, o en el cas que s’hagi modificat substancialment la situació econòmica, cal aportar:

  • Les tres últimes nòmines.

– En cas de no estar treballant:

  • Certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat en què s’especifiqui si es percep prestació per desocupació/subsidi i la seva quantia.
  • Certificat de vida laboral actualitzat.

 

Altra documentació

– En cas de separació o divorci: sentència de separació i conveni regulador on hi figuri la resolució sobre la custòdia, i, si escau, l’import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. En cas d’incompliment, la presentació de la corresponent denúncia.

– Carnet de família nombrosa.

– Carnet de família monoparental.

– Certificat acreditatiu en cas d’invalidesa o disminució igual o superior a 33% del/de la menor, germans, pare, mare o tutor/a legal.

– En cas de famílies acollidores, documentació acreditativa de l’acolliment del/de la menor.

Podeu trobar més informació a la web de l’Ajuntament https://www.llagostera.cat/noticies/1091/convocatoria-de-subvencions-pel-curs-202021.html

BASES

FULL INFORMATIU

SOL·LICITUD

Reunions de famílies

Benvolgudes famílies,
Us recordem les dates de la reunió de famílies de principi de curs:

Protocol per accedir a la reunió:

. Accés per la porta principal del carrer Lleó I. Allà us indicaran on us heu de dirigir.

. Un sol familiar amb mascareta (en cas de separació familiar poden venir els dos progenitors).

. No presentar simptomatologia covid19.

. Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a la porta.

Ordre del dia de la reunió:

. Benvinguda a les famílies.

. Presentació dels tutors i tutores.

.  Organització i funcionament  del dia a dia del curs 2020-2021: entrades, sortides, pati, menjador, extraescolar, cas possible covid…

.  Treball pedagògic: presencial i en cas de confinament.

.  Precs i preguntes

Us trametem també  la carta de la consellera de Salut i del conseller d’Educació de mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la covid-19 a les escoles i també l’annex “Altres recomanacions i procediment d’actuació”.

CARTA ANNEX

 

Salutacions,

La direcció del centre

Tercer trimestre

Benvolgudes famílies,

Comencem el tercer trimestre d’una manera ben diferent a la que mai ens haguéssim imaginat.

Des de l’escola us continuarem fent arribar unes tasques que han de servir per mantenir uns hàbits de treball i reforçar allò que ja hem fet durant el curs presencial. Sempre que us sigui possible, us demanarem que hi hagi un retorn de la feina que s’hagi realitzat.

Som conscients que les circumstàncies familiars són diverses i que pot ser complicat portar a terme el que se’ns encomana, però intentarem resoldre, juntament amb l’Ajuntament i el Departament, les situacions problemàtiques que puguin sorgir.

En data 02.04.20, la Neus Sanmartí, catedràtica i professora emèrita del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, oferia la conversa següent relativa a l’avaluació que serveix per aprendre des de casa: L’escola a distància: ens preocupa com aprendre o com avaluar? 

Us recomanem la seva visualització:

Continuarem acompanyant els vostres infants tan bé com puguem, tenint en compte l’excepcionalitat del moment.

Gràcies per la vostra comprensió.

Molta salut!

L’Equip directiu

EDUCACIÓ VIAL

ELS PARES DE L’ANAÏS HAN VINGUT A FER-NOS UNA ACTIVITAT MOLT INTERESSANT DE SEGURETAT VIAL.

MOLTES GRÀCIES DE NOU CARLOS I MARIAN!!

AL DRIVE PODEU TROBAR MÉS FOTOGRAFIES DE L’ACTIVITAT

Festival familiar a Galliners

TPF és una associació sense ànim de lucre de Banyoles que enguany ha preparat una diada per els més petits basada en tallers varis, jocs de taula, espai de joc d’experimentació i descoberta, una macarronada popular (5eur) i dos concerts: Banda Balca i Rock per Xics (NOU ESPECTACLE!) a les escoles velles de Galliners (Pla de L’Estany), un entorn molt bonic, tranquil i adient per les famílies.

Tota aquesta jornada és gratuïta i ens conviden a totes les escoles de la província!

Fem coques a P4

    Les gallines de l’escola malgrat els dies de fred, han anat ponent ous. Ens han fet un gran regal: 18 ous! Els nens i nenes exclamen contents “quantes coques podrem fer!!!”. És cert. Ho saben perquè dies enrere vam fer una coca de xocolata amb 3 ous. Doncs amb tants ous…segur que podem fer un munt de coques.

    Posem fil a l’agulla, demanem a les famílies si poden venir a l’escola a cuinar algunes postres amb els ous de les gallines. S’organitzen ràpidament 14 mares i cuinen uns dolços deliciosos amb un parell d’hores a la cuina de l’escola. I l’endemà ens ho mengem tots plegats per berenar abans de marxar cap a casa.

Els ous han sigut una excusa perfecte per fer una activitat amb un grup de mares que han fet molta pinya per aconseguir fer realitat la il·lusió dels seus petits: “fer mooooltes coques”.

Amb 18 ous han obtingut magdalenes, coques i creps per tots els nens i nenes de P4.