Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

QUI SOM?

Directora, Carme Camprubí Herreros
Secretària, Mònica Dauset Corney
Cap d’estudis, Marta Farrerós Boadas

Representant de l’Ajuntament, Sílvia Fà

Representants electes del sector mestres, Montserrat Masdevall Roca, Susanna Bassols, Carla Gil Hernández  i Maria Rosa Masgrau Prat.

Representants electes del sector famílies, Montse Camprubí Herreros, Júlia Peradalta i Sandra Toledo Segovia.

Representant de l’Associació de Famílies d’Alumnes, Roberto Ortíz Lopez.

Representant del Personal  l’Administració i Serveis, Toni Maqueda Moreno.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ DE QUÈ ÉS I COM FORMAR-NE PART PODEU ANAR AL SEGÜENT ENLLAÇ DE LA WEB DEL DEPARTAMENT:   CONSELL ESCOLAR

 

 

 

Share