Calendari del curs

Inici de curs:

14 de setembre de 2020

 

Vacances:

Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021  (ambdós inclosos)

Del 27 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)

A partir del 23 de juny de 2021

 

Dies festius de lliure disposició:

7 de desembre de 2020

1 de febrer de 2021

3 de maig de 2021

 

Festes locals:

13 d’octubre de 2020

24 i 25 de maig  de 2021

 

Jornada compactada (de 9 a 13h.):

21 de desembre de 2020 i del 7 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos)

 

 

L’horari lectiu del centre és de 9h. a 12.30h i de 15h. a 16.30h. per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2020 i a partir del 7 de juny de 2021 es realitza horari compactat de 9h. a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels cinc primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.

Les jornades no lectives són les que marca el calendari oficial, a més dels festius locals i de lliure disposició.
.

Save

Save

Save

Save

Save

Share