Sol·licitud de preinscripció

Aquestes són les modalitats habilitades per a la presentació de sol·licituds de preinscripció del curs 2020-2021:

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

del 13 al 22 de maig

 1. Accediu al formulari telemàtic de sol·licitud i ompliu les dades. Obtindreu un resguard de la sol·licitud.
 2. Envieu per correu electrònic al centre escollit en primera opció el resguard de la sol·licitud i la documentació requerida escanejada o fotografiada.
 3. Rebreu un correu electrònic de l’escola com a justificant de recepció de la sol·licitud.
PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL (només en casos excepcionals, si no es pot realitzar la telemàtica)

19 de maig (de 9 a 13.30h) i 20 de maig (de 9 a 13.30h i de 15 a 16.30h)

 1. Sol·liciteu cita prèvia a través de l’eina de cita prèvia (ENCARA NO DISPONIBLE), per correu electrònic (a8066413@xtec.cat), o per telèfon (truqueu al 938497222, del dia 13 al 20 de maig; horari d’atenció: de 9 a 13.30h).
 2. El dia i hora acordada, ha de presentar-se al centre la persona sol·licitant (pot autoritzar per escrit a una altra persona en cas de pertànyer a grup de vulnerabilitat, en període de confinament o amb símptomes de covid-19). Recomanem portar mascareta i guants.
 3. Porteu imprès i omplert el document de sol·licitud de preinscripció (si és possible) i la documentació requerida.
La DOCUMENTACIÓ REQUERIDA que s’ha d’enviar en cas de fer preinscripció telemàtica o presentar al centre en cas de tenir cita prèvia:

 • DNI, targeta de residència on consta el NIE o altre document d’identitat del sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal).
 • DNI del nen/a, si en té.
 • Llibre de família (tots els fulls que estiguin omplerts) o document relatiu a la filiació.

Per acreditar circumstàncies al·legades a efectes del barem de puntuació, també s’han d’enviar…

 • Certificat de convivència o volant municipal on constin el sol·licitant i l’alumne/a, si l’adreça del DNI no coincideix amb la que s’al·lega a la sol·licitud.
 • Acreditació del domicili del lloc de treball (còpia del contracte o certificat de l’empresa).
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Document acreditatiu per discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans.
 • Carnet vigent de família nombrosa o monoparental

MÉS INFORMACIÓ

Calendari

Codis de centres de Les Franqueses

Consulta de resultats

Web del DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

PORTES OBERTES A L’ESCOLA COLORS

A la jornada de portes obertes del proper dijous 21 de març, en col·laboració amb la direcció del centre, els nens i nenes de 5è acompanyaran en el descobriment de l’Escola Colors a aquelles famílies que vulguin venir a conèixer l’escola per matricular els seus fills i filles el proper curs 19-20.

A la web podeu trobar tota la informació i documentació relacionada amb preinscripció i matrícula.

Jornada de Portes Obertes

pancarta

Recordeu que aquest divendres celebrem la jornada de Portes Obertes a l’Escola Colors. Els alumnes de 5è us acompanyaran durant el recorregut per l’escola, i l’equip directiu atendrà i resoldrà tots els dubtes de les famílies interessades.

No ho oblideu: Divendres 10 de març en dues sessions, a les 10:30 i a les 15:00.

Els nens i nenes us ho expliquen, escolteu, escolteu:

Falca 1
Falca 2
Falca 3
Falca 4
Falca 5
Falca 6

Us hi esperem!

Preinscripció i matrícula curs 2017-2018

Malgrat que la resolució per a la preinscripció del curs 2017-2018 es troba en tràmit de publicació al DOGC, està previst que el termini de presentació de sol·licituds sigui del 23 de març al 4 d’abril per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

Per aquesta raó, el proper divendres 10 de març a les 10:30h i a les 15:00h, es realitzarà a l’escola la nostra Jornada de Portes Obertes.

La jornada està emmarcada en la Programació General Anual com una primera actuació d’acollida a les famílies que s’apropen a la nostra escola per conèixer-nos millor, per informar-se a l’hora de preinscriure i matricular els seus fills i filles per primera vegada en un centre d’educació Infantil i primària.

D’altra banda, aquesta Jornada està organitzada, en part, pels alumnes de 5è de l’escola. Aquests realitzen un treball d’informació i acompanyament a les famílies assistents explicant-los d’una manera totalment vivencial quines són les característiques principals del nostre projecte com a escola (activitats pròpies del centre, espais, serveis, vivències…)

En acabar el recorregut l’Equip Directiu, acompanyats per membres de l’AMPA, realitzarà una petita xerrada informativa i atendrà a les famílies a l’hora de resoldre els seus dubtes inicials.

Us hi esperem. No hi falteu!preinscripcio_escolar