TALLER D’ECONOMIA DOMÈSTICA

 

El passat dia 5 d’abril un voluntari de l’EFEC (Educació financera a les escoles de Catalunya) va venir a fer un taller d’economia domèstica als grups de GES 1 i GES 2 tarda, de 2h de durada.

Se’ls  va explicar de forma pràctica conceptes bàsics de finances personals com ara són l’elaboració d’un pressupost personal, el fons d’emergència, l’endeutament i d’altres conceptes econòmics.

Es va fer una presentació dels conceptes més importants i després van elaborar de forma pràctica un pressupost en el que s’havien de fer alguns ajustaments.

L’alumnat va valorar positivament aquest taller i van comentar que  l’Educació Financera ha de formar part de les matemàtiques del curs.