Organització interna

 • Equip directiu
  • Directora: M. Neus Mujal Cortinas
  • Cap d’estudis: Mar Rodríguez Boté
  • Secretària: Susana Ginés Latorre
 • Coordinacions
  • Formació inical: Montse Maestre
  • Ensenyament bàsic (GESO): M. Jesús Asins Ramón
  • Proves d’accés:  Cinta Blanch i Piñol
  • Informàtica: Núria Ribera
  • Riscos Laborals: Neus Mujal Cortinas
 • PAS
  • Marta Carbó Martín
 • Comissions
  • Documentació de centre: M. Neus Mujal, Mar Rodríguez, Susana Ginés
  • Gènere: Maje Asins, Montse Maestre, Jordi Sedó i Núria Ribera
  • Festes: Cinta Blanch, Aida Viñas, Rosa Sambola, Marta Masana, i Toni Clavera