A la Universitat per majors de 25 anys

El curs té com a objectiu preparar l’alumnat per presentar-se a les proves d’accés a la Universitat per majors de 25 anys.

Nivells

  • Preparació per a les proves d’accés a la Universitat per majors de 25 anys

Durada

  • De setembre a abril (fins a la data de convocatòria de les proves).

Requisits

  • Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 25 anys o que els compleixin l’any natural en què es realitza la prova.
  • Les persones que hi volen accedir no han de tenir superades les PAU (o equivalent), no han d’estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o d’esports (o equivalent), ni tenir cap titulació universitària.
  • S’ha de tenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.

Convalidacions i acreditacions

Currículum

Aula virtual

Avaluació

  • Es fa una avaluació contínua de l’alumnat al llarg del curs de les diferents matèries.

Promoció de curs i/o obtenció de certificació

  • Un cop acabat el curs de preparació, l’alumnat es pot presentar a les proves d’accés a la Universitat per majors de 25 anys.

Franja horària pel curs 2018-19

  • Tres dies tarda/vespre