Història

Els orígens del centre es remunten a l’any 1978 i 1979, a Manlleu i Vic respectivament, quan s’iniciaren les classes de formació per a adults a la comarca d’Osona. Els mestres estaven adscrits al centre de primària Jaume Balmes de Vic. A partir del curs 1997-1998 els dos centres van començar a funcionar de manera independent, cadascun amb un equip docent propi.

El centre actual es va crear el 2001 quan es configurà com un centre amb seu a Vic i amb una aula adscrita a Manlleu. Des del curs 2013-2014, l’aula de Manlleu funciona com un centre amb identitat pròpia amb el nom de CFA Miquel Martí i Pol, per la qual cosa el CFA Miquel Martí i Pol de Vic, des del 19 de maig de 2014, ha passat a denominar-se CFA Montseny. Es va acordar que el centre de Manlleu mantindria el nom CFA Miquel Martí i Pol perquè havia estat l’origen de la formació d’adults a Osona. La nova denominació del nostre centre, CFA Montseny, acordada en el claustre, el Consell de Centre i el govern municipal respon al nom de l’escola de primària que hi havia hagut en aquest edifici.