A cicles formatius de grau superior

El curs té com a objectiu preparar l’alumnat per presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius.

L’alumnat pot preparar la part comuna de la prova al centre (Llengua catalana, castellana i anglesa, i matemàtiques).

Les matèries de la part específica es poden cursar a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Nivells

 • Preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior

Durada

 • De setembre a maig (fins a la data de convocatòria de les proves).

Requisits

 • Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin més de 18 anys o els compleixin durant l’any natural en què s’inicia la formació.
 • Cal tenir en compte que per realitzar les proves d’accés s’ha de tenir més de 19 anys o complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Convalidacions i acreditacions

 • L’alumnat pot sol·licitar les següents exempcions al Departament d’Ensenyament:
  • de llengua catalana
  • de les matèries de la part específica
  • de la totalitat de la prova

Currículum

Aula virtual

Avaluació

 • Es fa una avaluació contínua de l’alumnat al llarg del curs de les diferents matèries.

Promoció de curs i/o obtenció de certificació

 • Un cop acabat el curs de preparació, l’alumnat es pot presentar a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • En cas d’aprovar el curs de preparació a les proves d’accés, la qualificació obtinguda (de la mitjana de les diverses assignatures) es multiplicarà pel coeficient 0,20 i es sumarà a la nota de la prova d’accés.
 • Per a l’alumnat que accedeix via prova d’accés hi ha una reserva de places del 20%. Per a més informació es pot consultar l’enllaç.

Franja horària orientativa* pel curs 2018-19

 • Matins de dimarts a divendres de 9:00 a 11:30.
 • Tardes de dilluns a dijous de 15:00 a 17:30.