Competència digital COMPETIC

Els cursos de Competència digital COMPETIC estan adreçats a l’alumnat que vol assolir uns coneixements avançats i professionalitzadors en el camp de la informàtica. La superació del curs permet obtenir l’equivalència en la certificació ACTIC, reconeguda pel Departament d’Ensenyament.

Nivells

 • COMPETIC 1

Durada

 • De setembre a juny

Requisits

 • Tenir el graduat en Secundària o equivalent.
 • És necessari tenir accés a un ordinador amb connexió a internet fora de l’escola.

Currículum

Aula virtual

Avaluació

 • L’avaluació global s’organitza en blocs:
  • Avaluació continua: 60% de la nota global.
  • Projecte final: 40% de la nota global.
   • El projecte final serà contextualitzat i permetrà evidenciar el domini que té la persona de les competències que es treballen en el curs.
 • La nota final del curs serà Apte/a o No apte/a. Per obtenir la qualificació d’Apte/a cal que la nota global sigui igual o superior a 6.

Promoció de curs i/o obtenció de certificació

 • Les persones que segueixin un d’aquests cursos i superin l’avaluació corresponent obtindran un certificat que oficialment es considerarà equivalent als de l’ACTIC en els termes i les condicions següents:
  • El certificat COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.
  • El certificat COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.
  • El certificat COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l’ACTIC (sempre que hi constin dues competències aprovades com a mínim).
  • El certificat COMPETIC 2 permetrà presentar-se a la prova del nivell 3 de l’ACTIC.
  • El certificat mitjà de l’ACTIC permet inscriure’s a un curs COMPETIC 3.

Franja horària pel curs 2020-21

 • Dilluns i dimecres de 12h a13.30h